ODKUD VANE VÍTR A CO BUDE DÁL?

20. února 2007 v 11:15 | Míla Pletánek |  Články
Začalo to heretiky a nástupem protestantismu v Nizozemí. Ve 20.stol. se protestantské církve nechaly oklamat Malthusovým bludem, že je svět přelidněn a že není platné Boží požehnání množte se ploďte se a naplňte zemi, a tak začali protestanti jako první používat "gumové oblečky", neboť jim ďábel nakukal: budete jako Bůh uzavírat a otvírat lůna svá. V Holandsku, v této tradiční protestantské zemi, ohavnosti pokračovaly legalizací měkkých drog, umělými potraty, euthanázií, legalizací adopce dětí homosexuálními lidmi po předchozím uzákoněním jejich sňatků.
 

Otevřený dopis kardinálu M. Vlkovi

12. prosince 2006 v 11:53 | o. ThDr. Eliáš A. Dohnal OSBM ... [et al.] |  Dopisy

Soudní žaloba (Libellus Litis – CIC kan. 1502)

7. prosince 2006 v 9:31 |  Dokumenty

Jeho Svatost

Benedikt XVI.
Papež
Soudní žaloba (Libellus Litis - CIC kan. 1502)
na kardinála M. Vlka a kněze T. Halíka
Svatý otče,
z lásky ke Kristu a církvi, pro dobro a spásu nesmrtelných duší a z poslušnosti vůči Bohu i Vám se obracíme na Vás jako jediného kompetentního soudce v dané věci a na základě CIC kan. 1502, kan. 1417, kan. 1442 a kan. 1405 §1 podáváme žalobu na pražského arcibiskupa kard. Miloslava Vlka za spoluúčast na heretickém učení katolického kněze Tomáše Halíka a jeho veřejné propagaci apostaze od křesťanství a spasitelné víry v Ježíše Krista. Tímto prosíme o službu Vašeho soudu.
 


Nové diskusní fórum

4. prosince 2006 v 11:10 | jjs |  Glosy
Pro všechny katolické křesťany věrné tradici Církve vzniklo nové diskusní fórum.

Okurková sezóna aneb svatý Cyril a Metoděj a pes

30. října 2006 v 14:58 | jjs |  Články
O prázdninách lidé odjíždějí na dovolenou a novináři nemají, o čem psát: nastává takzvaná okurková sezóna. Zpravodajové berou zavděk kdejakou informací, a tak se dozvídáme, že návštěva v porodnici strčila do zdravotní sestry, že je v Čechách nedostatek veřejných záchodků a že lomové jezírko na Tachovsku vysychá a umírají tam čolci. I já jsem byl na dovolené a se čtenáři bych se rád podělil o zážitek, který si z ní přivážím. Jestli se jedná o typickou zprávu okurkové sezóny nebo jde o něco závažnějšího, nechť čtenář posoudí sám.

Alespoň desátek!

9. října 2006 v 14:30 | P. Augustin Navrátil |  Články
Modlete se svatý růženec. Vkládejte na konec každého desátku po "Sláva Otci" prosbu: "Pane Ježíši, odpusť nám a uchraň nás ohně pekelného. Dopřej úlevy duším v očistci, zvláště těm, které jsou nejvíce opuštěny."

Výročí

15. srpna 2006 v 9:49 | jjs |  Glosy
Dnes Církev slaví Nanebevzetí Panny Marie.

Modleme se slavný růženec!

Zároveň si připomínáme jeden rok provozu stránek Uchem jehly.
Gaude, Maria
Virgo,cunctas hæreses sola interemisti in universo mundo!

Liberalismus a křesťanství

1. srpna 2006 v 10:56 | jjs |  Glosy
Liberalismus lze chápat jako filosofický a politický směr zdůrazňující absolutní nezávislost jedince. Podle tohoto učení má každý jednotlivec právo dělat, co chce, co považuje za správné. Mírou pro své myšlení a jednání je člověk sám.

Církevní hierarchie a protestanté

21. července 2006 v 8:53 | P. František Žák T.J. |  Glosy
Luther a Kalvín odstranili církevní hierarchii. Luther napsal, že v křesťanském lidu není žádné sekty, žádného rozdílu osob, žádného klerika, žádného laika, žádného posvěceného, žádného oholeného, žádného mnicha. Kalvín prohlásil, že všichni křesťané jsou kněžími, a že představenstvo v církvi nemá půdu od Krista, nýbrž vzniklo volbou lidu anebo ustanovením světských knížat. Již před nimi ve století XIV. hájili někteří bohoslovci bavorští, vybídnuti byvše králem, majícím spor s papežem Janem XXII, že pravomoc církevních představených není od Krista, nýbrž od. císaře; že hierarchické zřízení církve vůbec není od Krista, nýbrž dílem lidským, jež může býti změněno nebo odstraněno. Jich nauka byla odsouzena.

Ať žije dialog!

28. června 2006 v 10:55 | jjs |  Glosy
Arcibiskup Miroslav kardinál Vlk je proslulý tím, že se chce otvírat světu a vést s ním dialog, tak jak nás to učí Druhý vatikánský koncil. Ale skutek utek. Asi ne každý je hoden toho, aby se s ním mluvilo. A tak nám zakázali diskuze na stránkách pražského arcibiskupství. Asi tam diskutovali lidé se špatnými názory.

Kam dál