Panu Fendrychovi, který si vyvolil Pána Ježíše

5. června 2006 v 12:15 | jjs |  Dopisy
Reakce na článek Ježíš by ani o adventu VyVolené nevyhrál čísla 51-52 časopisu Týden
Vážený pane Fendrychu, na to, že berou jeho jméno do úst různí lidé, si Boží syn Ježíš Kristus jistě za těch dva tisíce let zvykl. Ani těm, kdo ho považují za toho, kým opravdu je, tedy členům Církve, kterou založil, jejímž rozpoznávacím znamením je jednota s nástupcem svatého Petra - papežem, neslibuje spásu.

Řekl jim: "A za koho mě pokládáte vy?" Šimon Petr mu odpověděl: "Ty jsi mesiáš, Syn živého Boha!" Ježíš mu na to řekl: "Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr - Skála - a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. (Mt 16, 15-18)
Ne každý, kdo mi říká: "Pane, Pane!", vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. (Mt 7, 21)
Natož pak těm, kteří si jej vyvolili, aby skrze něj vyjadřovali vlastní postoje, kteří tvrdí, že o jeho názorech nic nevíme, kteří neberou na jeho skutečné postavení a slova zřetel a Církvi, jejíž je hlavou, podsouvají to, čím se oni sami proti Kristu proviňují: manipulaci s jeho učením.
Spásu ale slibuje všem, kdo zachovávají Boží zákony.
On mu řekl: "Proč se ptáš, co je dobré? Jenom jeden je dobrý. Chceš-li však vejít do života, zachovávej přikázání. Zeptal se ho: "Která?" Ježíš odpověděl: "Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, cti otce i matku a miluj bližního jako sám sebe." (Mt, 19, 17)
Jak se shoduje Ježíšův požadavek na zachovávání přikázání, tj. přirozeného zákona, pro potvrzení Bohem deklamovaného ve Starém zákoně, se kterým mají být všechny lidské zákony v souladu, s vaší představou Ježíše anarchisty, podle něhož je všechno dovoleno - smilstvo, vraždy i rouhání?
Opravdu si myslíte, že je možné pochybovat o tom, že by Pán Ježíš byl proti registrovanému partnerství homosexuálů?
On jim odpověděl: "Nečetli jste (v Písmu), že Stvořitel na začátku učinil (lidi) jako muže a ženu a prohlásil: Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své ženě a ti dva budou jeden člověk?"( Mt 19, 4-5)
Jsou totiž lidé k manželství neschopní už od narození a jsou k manželství neschopní, které takovými udělali lidé, a jsou konečně takoví kteří se manželství sami zřekli pro nebeské království. Kdo může pochopit, ať pochopí! (Mt 19, 12)
Ve většině států je ohrožování mravní výchovy mládeže trestný čin. NEZCIZOLOŽÍŠ.
Opravdu si myslíte, že je možné pochybovat o tom, že by Pán Ježíš bránil matce, aby zavraždila své dítě? Člověk je člověkem od početí (až bude dokázáno, že ne, pak je možné vést diskusi, do té doby je morální povinností každého člověka to tak brát) a potrat není nic než vražda. Každý stát vraždu trestá a jsou státy, kde i nenarozené dítě je chápáno jako člověk. NEZABIJEŠ.
Opravdu si myslíte, že je možné pochybovat o tom, že by Pán Ježíš byl proti zabití starého a nemocného člověka? Víte, on Ježíš nemocné uzdravoval. Většina států zajišťuje starým a nemocným občanům potřebnou sociální a zdravotní péči. Eutanázie je v některých zemích stále považována za vraždu, kterou je. CTI OTCE SVÉHO I MATKU SVOU. NEZABIJEŠ.
A proč se domníváte, že podle Ježíše si každý bez následků může myslet, co chce?
Slyšeli jste, že bylo řečeno: "Nezcizoložíš." Ale já vám říkám: Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci. (Mt 5, 27-28)
A jak vás napadlo, že Ježíš hlásal svobodu vyznání?
Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. (Mk 16, 15-16)
Ptáte se, kde jsem to všechno vzal? Víte, existuje Písmo svaté, v něm Nový zákon, v něm Evangelia. A tam to všechno je.
Milý pane, Ježíš Kristus není žádný náboženský reformátor, kterému nevyšly jeho záměry, ale Boží Syn, který společně s Otcem a Duchem svatým žije a kraluje po všechny věky věků. Není to blázen, na jehož slova již nikdo nebere ohled, ale soudce všeho živého a mrtvého, se kterým se každý člověk jednou setká. Proto až budete mít opět chuť podsouvat někomu své názory, vyvolte si, prosím, nějakou méně významnou osobu; bude to sice méně efektní, zato bezpečnější.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama