Alespoň desátek!

9. října 2006 v 14:30 | P. Augustin Navrátil |  Články
Modlete se svatý růženec. Vkládejte na konec každého desátku po "Sláva Otci" prosbu: "Pane Ježíši, odpusť nám a uchraň nás ohně pekelného. Dopřej úlevy duším v očistci, zvláště těm, které jsou nejvíce opuštěny."

Mnozí na světě nechtějí slyšet o pekle, a aby přehlušili hlas svědomí, vysmívají se každé připomínce věčných trestů. Nedivíme se tomu. Je to stará lest starého nepřítele, který tak nejsnáze dostane svoji kořist: "Nebojte se, nepřijdete do pekla, jenom klidně hřešte, ničeho se vám nestane…" Aby se ďáblu podařila tato nebezpečná lest u všech lidí, musil by vytrhat polovic listů z Evangelia. U všech se mu to nepodaří, ale u mnohých ano. A Matka nebeská to vidí. Pospíchá svým dětem na pomoc. Nejjistější pomoc je v modlitbě. Proto učí dítky se modlit: "Uchraň nás ohně pekelného!"
Ničeho tak člověk nepotřebuje, jako odpuštění hříchů. Odpuštění hříchů zachraňuje člověka od propasti pekla, zachraňuje od největšího neštěstí, jež není možno nijak napravit. Modlitbou svatého růžence je možno a je lehko se této nejhroznější pohromy uchránit. Jak často se máme modlit svatý růženec? Panna Maria naznačuje, že co nejčastěji, denně. Neboť každý den přináší sebou nebezpečí těžkého hříchu a smrti ve hříchu. Alespoň desátek! Nejlépe celý! Při práci. Po cestě. Ve chvíli oddechu. Svatý růženec nás přivádí do náručí nebeské Matky. K Jejímu Mateřskému Srdci. A v tom je nesmírná blaženost. "Blaze tomu, který u dveří mých každý den bdí, pozor dává u veřejí bran mých, neboť mne kdo nalezne, nalezne život a dojde požehnání od Hospodina."
Stejně soucitně hledí Rodička Boží k zájmům svého Syna v očistci. Tam jsou uvězněny duše, které On tolik miluje a tak velice po nich touží. Ale všecku moc pro jejich vysvobození odevzdal lidem na zemi. Proto jim ji odevzdal, aby nám lidem zjednal velikou zásluhu lásky k bližnímu.
Jak se mají modlit za duše v očistci, když ani za sebe se nepomodlí. Někde celá léta nedají obětovat Mši svatou za zemřelé. Mnozí staví nákladné pomníky. Duše však z veškeré této nákladné parády ničeho nemají. Mnohé duše, které v poslední chvíli smířily se s Bohem, odcházejí na věčnost s velikými nedoplatky a mají před sebou dlouhý a těžký žalář. Panna Maria vybízí kde koho na světě. Vybídla také děti fatimské. A ty věrně plnily Její přání a za duše v očistci se svatým růžencem horlivě přimlouvaly.
Kdo se modlí růženec, vystupuje do nebe. Může sestoupit do očistce. Může rozdávat z milostí, které získává, ubohým nemocným a uvězněným duším v očistci, může mnohé a mnohé opuštěné duši prokázat největší dobro, může jí otevřít bránu nebe. Tak mocná je modlitba svatého růžence.
Při modlitbě svatého růžence mluví k nám Rodička Boží dobrým a spasitelným vnuknutím. Učí nás svým ctnostem. A leckdy svěřuje nám i svatá tajemství.
(Z knihy P. Aug. Navrátila "Chvilky u nohou Matky Boží")
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama