Soudní žaloba (Libellus Litis – CIC kan. 1502)

7. prosince 2006 v 9:31 |  Dokumenty

Jeho Svatost

Benedikt XVI.
Papež
Soudní žaloba (Libellus Litis - CIC kan. 1502)
na kardinála M. Vlka a kněze T. Halíka
Svatý otče,
z lásky ke Kristu a církvi, pro dobro a spásu nesmrtelných duší a z poslušnosti vůči Bohu i Vám se obracíme na Vás jako jediného kompetentního soudce v dané věci a na základě CIC kan. 1502, kan. 1417, kan. 1442 a kan. 1405 §1 podáváme žalobu na pražského arcibiskupa kard. Miloslava Vlka za spoluúčast na heretickém učení katolického kněze Tomáše Halíka a jeho veřejné propagaci apostaze od křesťanství a spasitelné víry v Ježíše Krista. Tímto prosíme o službu Vašeho soudu.

P.T. Halík napsal několik knih, natočil dokumentární film a dělá veřejné akce, v nichž propaguje budhismus, čímž vnitřně rozkládá katolickou církev (křesťanství) a otevírá ji duchu New Age. Kardinál M. Vlk, který je povinen hájit katolickou víru ve své diecézi, nejenže k činnosti P. Halíka mlčí, ale vědomě ji podporuje a dokonce mu svěřil pastoraci inteligence a univerzitní mládeže v celé ČR!
Konkrétní hereze proti křesťanské víře P. Tomáše Halíka (viz jeho kniha "Co je bez chvění, není pevné" ISBN - 80-7160-628-1, rok vydání 2002):
1) Hlásá relativismus, religijní synkretismus a neuznává absolutní pravdu. (str. 82-84, 57)
2) Tvrdí, že bůh budhistů je totožný s Bohem křesťanů. (str. 55)
3) Hlásá, že je možné být současně křesťanem i budhistou. (str. 101-102, 96)
4) P. T. Halík se dopustil apostaze a veřejného pohoršení skrze společnou meditaci s budhistickými mnichy (ČTK 15.11. 2006) a především s dalajlámou (Katolický týdeník 42/06), který se považuje za převtěleného Boha, vyššího od Ježíše Krista (srov. 1J 2,18-22).
5) P. T. Halík napsal knihu a natočil 18-ti dílný filmový seriál "Prolínání světů", který psychologicky rozkládá základní pravdy křesťanské víry o jediné a výlučné spáse v Ježíši Kristu a vytváří veřejné mínění, že křesťanství je v podstatě stejné s budhismem a hinduismem.
Celá věc se stala závažnější v důsledku toho, že P. T. Halík se stal členem Rady moudrých EU a z této pozice bude svůj duchovně globalizační program prosazovat v celém světě!
Svatý otče, kardinál Miloslav Vlk podporuje anebo mlčí na vše, co ničí křesťanskou víru (liberalismus, relativismus, náboženský synkretismus, morální laxismus apod.), ale radikálně a nemilosrdně likviduje vše, co je živé a pravověrné v katolické církvi.
Konkrétní zločiny zneužití církevní autority kardinálem Miloslavem Vlkem:
1) Odstranění pravověrných profesorůz KTF UK v Praze a dosazení liberálních.
2) Mlčení na dogmatické a morální bludy(např. propagace homosexuality, HKT apod.) hlásané na "zreformované" KTF UK v Praze.
3) Účast na nezákonné likvidaciDelegatury sv. Prokopa řádu sv. Bazila Velkého (OSBM) za pomoci lži, intrik a státních úřadů.
4) Likvidace pravověrného časopisu Te Deum a veřejné očernění jeho redaktorů ze schizmy bez soudu, důkazů viny a dodržení církevního práva.
5) Vědomá účast na prosazení zákonu o homosexuálním partnerství v ČR skrze své mlčení a umlčení těch, kdo chtěli hájit učení církve a pravdu.
6) Vytvořenídiktatury hnutí fokoláre v katolické církvi v ČR, která vedla k odpadu asi 1000 000 lidí od katolické církve za 10 let.
7) Podpora činnosti P. T. Halíka vedoucí k rozkladu křesťanství a mlčení na jeho hereze, které rozkládají především univerzitní mládež.
Svatý otče, na základě CIC požadujeme, aby ve shodě s Tradicí církve a podle evangelia byl kard. M. Vlk odvolán z funkce pražského arcibiskupa a zbaven kardinálské hodnosti za vědomé zneužívání církevního úřadu k velké škodě věřících. Rovněž žádáme, aby pro dobro církve a spásu nesmrtelných duší byl P. T. Halík vyloučen z katolické církve za veřejnou apostazi od Krista a za teologické hereze. P. T. Halík v knize "Co je bez chvění, není pevné" veřejně prohlašuje, že pokud katolická církev tvrdí, že křesťanský Bůh není totožný s budhistickým bohem, pak ať je vypsán z katolické církve! Svatý otče, prosíme Vás, abyste vyplnil jeho přání.
Svatý otče, Vy jako nejvyšší pastýř máte zodpovědnost chránit bezbranné ovce. Pokud tak neučiníte, tak Váš svatý úřad bude nástrojem jejich dezorientace a zahynutí! Proč? Protože biskupská moc kard. M. Vlka chránící a podporující P. T. Halíka je odvozena od Vašeho úřadu sv. Petra a ním zaštítěna. Pokud by papežství (primát a neomylnost biskupa Říma) neexistovalo, pak ani kard. M. Vlk a P. T. Halík nemají žádnou církevní moc a věřící nejsou ve svědomí vázáni je poslouchat.
Děkujeme Vám, Svatý otče, že skrze Vás promluví ukřižovaný Kristus.
V Kristu Vám oddaní,
o. ThDr. Metoděj R. Špiřík OSBM
o. ThDr. Eliáš A. Dohnal OSBM
o. ThLic. Markian V. Hitiuk OSBM
o. Ing. ThDr. Cyril J. Špiřík OSBM
Klášter OSBM, Pidhirci 25.11. 2006
Sv. Josafata OSBM - mučedníka
Kopie:
· Kard. Joseph Wiliam Levada, prefekt Kongregace pro nauku víry
· Kard. Tarsicio Bertone, sekretář státu Vatikán
· Kardinálové a biskupové katolické církve
Příloha: otevřený dopis kardinálu M. Vlkovi
Adresa: Klášter OSBM, 80660 Pidhirci, Brodivský r-n, Lvovská obl., Ukrajina
www.community.org.ua
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 hanka hanka | E-mail | 21. ledna 2007 v 0:59 | Reagovat

Slyšeli jste někdy slovo ekumenismus ?A co blíženská láska? Nelíbí se mi Vaše tvrdost a zatrpklost, ale asi jste k jinému poznání zatím nedospěli. Myslím, že se mýlíte.

2 Anna Talianova Anna Talianova | E-mail | 22. ledna 2007 v 0:45 | Reagovat

Mila Hanko,

teolog si nemuze dovolit nepresne vyjadrovani. A to plati i o P. Tomasovi Halikovi. To neni nic proti blizenske lasce, ne?

A napr. s buddhisty skutecne nemame stejneho Boha: to neni nic proti nabozenskemu dialogu, ale jejich pojeti neosobniho boha je neco naprosto rozdilneho od pojeti krestanske viry jako viry v osobniho Boha.

-at-

3 hanka hanka | E-mail | 23. ledna 2007 v 0:31 | Reagovat

Zdravím Anno,

Nepopírám, že bůh budhistů je neosobní a jinak chápán, než Bůh křesťanů. To ale přece nikomu z nás nemusí být na překážku. Pán Ježíš také jedl s hříšníky a celníky (tím nechci povyšovat křesťany, resp. katolíky, že jsou víc budhisti, je to jen přirovnání, všichni děláme chyby) a také mu to bylo vyčítáno. Tím nechci z otce Halíka dělat Krista  (i když je Jeho zástupcem na zemi), ale neměli bychom být ghetem. Jak můžeme poznat způsob života druhého člověka, když do jeho života nezkusíme vkročit, když s ním odmítáme stolovat. Tím se přece nikomu a ničemu nezaprodáváme. A naše křesťanství v dnešní sekularizované společnosti je jen jedním z mnoha, ať se nám to líbí nebo ne, bohužel. A pokud budeme ostatní soudit nebo jim vucovat našeho Boha, neuspějeme. Jestli chceme, aby nám druzí naslouchali, měli bychom naslouchat první především my jim, to jednak a za druhé, co můžeme pro druhé udělat, je, svědčit o Kristu svým způsobem života, svým příkladem pokory, ne soudů a povyšování.

Mě ten dopis Svatému otci přijde jako silná slova. Jako kdyby otec Halík spáchal něco strašného a hrozného. Z toho dopisu cítím strach a domnívám se, že ten strach je zbytečný a patologický. Kde je víra a důvěra v Boží prozřetelnost. A pro hned psát Svatému otci. V Písmu přece stojí, že máš-li něco proti bratru, řekni mu to mezi čtyřma očima, pokud si nedá říct, pak ho pokárej před více lidmi a pak teprve další šetření. Nebo snad některý s bratrů už o tom s otcem Halíkem osobně mluvil?

4 jjs jjs | 23. ledna 2007 v 10:29 | Reagovat

Ano, pokud se někdo rouhá, tak spáchal něco strašného...

Nikdo P. Halíkovi nevyčítá, že se stýká s pohany. Jenomže jako katolický kněz má povinnost hlásat Evangelium, ne jej zapírat. Má povinnost pohany přesvědčovat o Pravdě, ne jim říkat, že oni ji mají úplně stejně jako on. Pokud je křesťanství jedno z mnoha náboženství uprostřed tohoto světa, vůbec to nesvědčí o tom, že není náboženstvím pravým. Když budou tři lidé a jeden bude tvrdit 1+1=3, druhý 7-5=6 a třetí 2+2=4, kdo z nich má pravdu? Můžeme říct, že třetí nemá pravdu, jen proto, že existují i tvrzení prvního a druhého?

Tady nejde o povyšování se na někoho. Tady jde o pravdu Evangelia. "Jděte do celého světa..." To je povinností nás všech a zvlášť katolického kněze. Pokud evidentně se své povinnosti prohřešuje, pak by jeho nadřízený s tím měl něco udělat? Pokud nedělá?

5 hanka hanka | E-mail | 23. ledna 2007 v 14:31 | Reagovat

Ale tak pokud mám něco proti svému bratru, tak si s ním  tom nejprve přece promluvím sám mezi čtyřma očima  a nepoběžím hned žalovat do Vatikánu.

Pán Ježíš sice řekl, že kdo nebude jako dítě nemůže vejít do Božího království, ale myslíte, že to znamená, že se nemáme chovat jako dospělý, ale jako děti? To znamená jako dítě hned jít žalovat paní učitelce, místo toho abychom si promluvili tváří v tvář? Ono je jednodušší totiž napsat škaredý dopis, než najít odvahu a s bratrem si o tom pěkně promluvit.

Bohužel většina lidí dnes věří že 1+1=3.

Myslím, že otec Halík pohanům neříkal, že mají Pravdu úplně stejn jako on, ale že jejich pravda je pro tuto chvíli jejich pravdou(protoe tomu věří) tak jako naše Pravda je pro nás naši pravdou (protože Jí věříme).

A neznamená, že když oni té své pravdě věří, že je to Pravda.

Zdá se mi, že tu jde o pouhé nedorozumění a nepochopení slov otce Halíka, že se jedná o nafouknutou bublinu.

6 jjs jjs | 23. ledna 2007 v 15:03 | Reagovat

Pokud slova otce Halíka nechápeme my - já, bratří basiliáni, ostatní katolíci, pak je stěží mohou chápat ostatní - nevěřící. Nikdo zde nic nenafukuje. On prostě tvrdí, že Kristus nevstal z mrtvých, on tvrdí, že všechna náboženství jsou sobě rovná. Ať si to tvrdí, ostatně podobná tvrzení nejsou tím nejhorším, co se dnes děje. Jenomže on to tvrdí jako katolický kněz, a to je opravdu problém.

7 hanka hanka | E-mail | 23. ledna 2007 v 19:15 | Reagovat

Stále jsem ovšem nedostala odpověď na svou otázku, zda o tom byl veden dialog nejprve s otcem Halíkem než to šlo do Vatikánu?

8 jjs jjs | 24. ledna 2007 v 9:13 | Reagovat

Milá Hanko, na těchto stránkách byl tento dopis zveřejněn jen pro informaci pro ty, kteří sem chodí, jako i jiné dokumenty. Jedná se o převzatý dokument z oficiální stránek bratří basiliánů, které jsou zde: www.community.org.ua Tam nejspíše dostanete odpověď na Vaše otázky.

9 hanka hanka | E-mail | 24. ledna 2007 v 16:15 | Reagovat

Děkuji.

10 Tonda Tonda | E-mail | 15. února 2007 v 14:25 | Reagovat

Zajímalo by mne, zda pod dopisem podepsaný o. ThDr. Eliáš A. Dohnal OSBM jre totožný s osobou Eliáše Dohnala schizmatika z letničních jak je o něm psáno  na jiné straně tohoto diskusního fóra? Díky za odpověď

    Tonda

11 jjs jjs | 16. února 2007 v 16:27 | Reagovat

Řečtí katolíci nejsou schizmatici, ale jsou v jednotě s katolickou Církví. O. Eliáš patří k bratrům basiliánům - řeckokatolickému řádu. Oficiálně žádným schismatikem není.

Letniční hnutí pochází z protestantského prostředí a postupně proniklo i do katolické Církve, kde se nazývá hnutím charismatické obnovy. Oficiálně jsou tzv. charismatici katolíky. Problém je, že s pravověrností mají většinou potíže. Nicméně od Říma se neoddělili, jejich problém je spíš v herezi než ve schizmatu.

12 Tonda Tonda | E-mail | 19. února 2007 v 9:34 | Reagovat

Díky tomu rozumím, ale jedná se o téhož člověka? Je basilián o.ThDr. Eliáš A. Dohnal OSBM, který je podepsán pod výše uvedenou  žalobou, zároveň oním charizmatikem o kterém se diskutuje na jiné straně tohoto fóra? Dále by mne zajímaly hereze charizmatiků?  Díky za odpověď          Tonda

13 jjs jjs | 20. února 2007 v 11:05 | Reagovat

Ano, jedná se o stejného člověka.

Jeho životopis je k dispozici zde: http://www.community.org.ua/czauthors.html

Osobně si myslím, že charismatikové jsou náchylní k herezi z jednoho důvodu: jsou zaměřeni na duchovní prožitky a stranou dávají rozum. Pravá víra je jedna, hereze má tisíce podob. O konkrétní charismatické herezi je těžké mluvit, mohou dospět v podstatě k jakékoliv z nich, když dostatečně nedbají o uchování pravé víry.

14 Tonda Tonda | E-mail | 22. února 2007 v 9:48 | Reagovat

Díky za odpověď. Pozorně jsem si přečetl životopis otce Eliáše a nevím proč se o něm jinde píše jako o rozporuplnémči kontorverzním člověku. Díky charismatické obnově oslovil mladé lidi, kteří spolu s ním dali velký důraz na modlitbu a došlo k prohloubení jejich víry a  to si myslím je velmi pozitivní. Znám manžele, kteří z ateismu konvertovali přes letniční do katolické církve a tady mi vyvstává  otázka - Proč jsme si navykli nálepkovat? - zařadit člověka do nějaké škatulky a říci je dobrý a v jiné škatulce je špatný a v jiné je heretik a v jiné je pravověrn ....Duch Boží vane kam chce a všude zasévá své dary. Je jisté že  leckde může dojít ke sklouznutí a třeba i k herezi či schizmatu, ale to je tam, kde roste pýcha na svoji výlučnost, na výlučnost své vlastní škatulky. Je nutné mít se na pozoru, ale zároveň i na paměti - Kdo stojí dej pozor abys neupad.   Tonda

15 jjs jjs | 22. února 2007 v 14:43 | Reagovat

Domnívám se Tondo, že tzv. škatulkování je součástí způsobu, jak člověk poznává. Jde vlastně o kategorizaci, klasifikaci, definování, které vzniká na základě abstrakce, tedy odhlížení od nepodstatných rysů a poznání těch podstatných společných.

Proto si myslím, že škatulkování není špatné, špatné je jen špatné škatulkování, tedy takové, kde se nepodstatné zaměňuje za podstatné, akcident za atribut apod. Jelikož člověk je tvor slabý často se mu stává, že zařazuje nesprávně.

Automaticky zařadit katolické charismatiky mezi heretiky je zbrklé, protože jako katolíci mohou mít katolickou víru. Na druhé straně letniční protestanté heretiky jsou, protože katolickou víru jako protestanté nemají, to by byli katolíky.

To, kdo je pravověrný, se dá ne nesnadno vymezit. Existují katolická dogmata, jen ten, kdo je v plnosti vyznává je pravověrný. Stačí prostudovat to, co píše, položit mu pár otázek a je možné učinit závěr a člověka zařadit (když se jedná o někoho veřejně činného, který má vliv na věřící, je takovéto zaškatulkování nezbytné.)

Obvykle se lidé, kteří sami nevědí, co katolická víra obnáší, považují prohlášení o něčí herezi za jakousi zlou svévoli, která zavání "temným středověkem" a odporuje křesťanské lásce. Kdyby si uvědomili, kolik toho má na svědomí blud, a jakým pokladem je katolická víra, nemohli by se na věc takto dívat. Na vině je jejich neznalost a lhostejnost, kterou zaměňují s křesťanskou láskou a snášenlivostí.

16 Tonda Tonda | E-mail | 2. března 2007 v 15:28 | Reagovat

Co se týká dogmat, tak ty mají jistý stupeň závaznosti. Některé jsou de fide, tedy, že pokud jim nevěřím nemohu být katolíkem a jsou jiná kterým věřit nemusím a katolíkem jsem. Nebo je to snad jinak? Tonda

17 jjs jjs | 5. března 2007 v 16:12 | Reagovat

Co je dogmatem, je de fide. Neboli dogma je nauka de fide - závazná nauka víry.

Pak existuje také církevní učení, které není dogmaticky formulováno. Jde-li však o víru, kterou sdílí celá Církev, a to od nepaměti, je zjevné, že se jedná o nauku, která je naukou Církve a může být kdykoliv dogmaticky formulována. Příklady takových nauk jsou Neposkvrněné početí Panny Marie (za dogma prohlášené 1854) a Nanebevzetí Panny Marie (1951). Taková nauka bývá pokládána za "jistou" a bylo by velmi pošetilé ji odmítat jen proto, že nebyla slavnostně prohlášena za dogma.

Pak je také učení, které má nižší stupně jistoty. Hovoří se například o nauce, která je "víře blízká".

Naopak i to, co je nějakým způsobem v rozporu s vírou je odstupňováno. Hereze je učení, které je v přímém rozporu s učením Církve.

Církev však rozlišuje i učení, které je herezi blízké, z hereze podezřelé apod. Jen pošetilý člověk by jej zastával jen proto, že se nejedná o přímou herezi.

Existují opravdu oblasti, kde je možné, aby každý zastával své mínění, pokud se nedostane do rozporu s tím, co je závazné.

Dobrý přehled katolických dogmat je zde: http://www.kaplnka.sk/dogmatika/

18 Vlastimil Vlastimil | 20. prosince 2008 v 22:52 | Reagovat

Nad ostatními články na tomto blogu jsem jen nevěřícně kroutil hlavou, tohle je však mimo mé chápaní. Ta zatrpklost, nenávist, udavačství - takhle by se měli chovat křesťané?

Je mi jasné, co vám vadí na Tomáši Halíkovi - že vede lidi k toleranci a k přemýšlení, zatímco vy chcete církev jako ghetto papouškující dogmata s pocitem té jediné správné pravdy.

19 Ladislav Soukup Ladislav Soukup | E-mail | 30. srpna 2009 v 14:03 | Reagovat

Já jsem v několika knihách četl o tom, že je nepřístupné a aje to novodobým pohanstvím třeba humanismus.To říká P.Maria ve svých zjeveních, třeba i v "Modré knize" Mariánského kněžského hnutí hnutí. Jedině přístupná je věc vztahu, lásky k Otci, Synu, Duchu svatému, bratrská láska atd. Nic jiného nejde do křesťanství namixovat a je v rozporu s Bohem, a velikou povinností kněží je tyto pravdy hájit. Ježíž nepřišel zavést pokoj, ale rozdělení a meč. Tedy třídění duchů, to působí Ježíšovo učení. Oheň jsem přišel snést na zemi, co jin ého chci, aby hořel.Oheň ducha . I písmo třídí na děti boží a satanovy. Kdo se nechá véstDuchem Božím, jsou synové. Svět nebude soudit Budha, a jiní, ale Kristus všechny vskřísí k životu a postaví jedny po pravici a druhé po levici. Tím každý musí usilovně hledat správnou cestu. Ve mně zatrnulo, když P.Halík vstoupil do reklamy na časopis REFLEX. naschvál jsem si ho koupil a četl na druhé straně k ženám, nebojte se v posteli dělt děvku. Vaše manželství ať je počestné říká Písmo. Je to úlet a já ho nazval Jidášským polibkem. Kněz je vázán přísnou morální a mravní odpovědností, bude přísměji souzen.Přesto jsem se za P.T. Halíka mockrát modlil, když jsem nemohl v noci spát.Znám osobně i P.A.Dohnala a vím, žze i obnova pérodělávala dětské nemocí.Když někdo chce nápravu třeba od biskupú a kněží, ktgeří se v minulosti houfně staralio mírová hnutí a ve státní komunistické bezpečnosti, stane se trnem v oku. Na Eliáše mám jen jeden dotaz, zda už pochopil, že Pán přichází v tichém vánku. Mluví řečí lásky. Jinak delší dobu sleduji a rozlišuji činnost Eliáše a čím více mu dávám za pravdu. Za Eliášem odešlo ze Zlatých Hor do řádu několik děvčat, pro ducha horlivosti a vnitřního života, do konteplativího řádu.

20 Ladislav Soukup Ladislav Soukup | E-mail | 30. srpna 2009 v 20:36 | Reagovat

Chtěl bych doplnit několik myšlenek. První komentář jsem neměl čas ani přečíst. Vím, že je v něm hodně překlepů.Ale myslím si , že né těch duchovních.Pročítal jsem před chvílí dopisy biskupům a kněžím, sv. Otci. I Modrá kniha mluví o zednářích, duchu světa, který proniká do církve, církevních struktur a je povinností duchovních představených proti tomu působit. Je to odsouzeno třeba v katechismu, ale nikdo nikoho neoznačil, ikdyž jsou to pravdivé skutečnosti v Církvi. I v katechismu  je vyjádřeno to, že se člověk exkomunikuje, pokud setrvává v zakázaných strukturách jako je svobodné zednářství. Bůh je v dnešní době do krajnosti urážen a už bylo řečeno i v Medžugorje, že to už bez Božích trestů nejde, už jim nejde zabránit, jen pokáním a půstem umenšit. Ve "SVĚTLECH " jsem četl takovou myšlenku, že bude vylit Duch Svatý takovou měrou, že každý pozná jak na tom před Bohem stojí, že to bude jako soud v malém, vlastně se obnoví Boží vláda nad světem. Kultura smrti je mravní rozklad, zkáza, zničující válka. Ton nám stále hrozí. Mravní rozklad, jak ho definovat? Já si myslím, že ho Eliáš dobře chápe stejně jako mlčení pastýřů. I Pán říká, běda pastýřům, kteří špatně vykonávají svůj úřad, pasou sami sebe a soud Boží se začíná od pastýřů od vedoucích.Z druhé strany skoro nad tím rozum zůstává stát, co se děje. Ježíš musí být moc smutný a Duch Svatý zarmoucen, Otec Vinař musí ratolesti čistit a ořezávat. DOKONCE JSEM SLYŠEL, ČETL MYŠLENKU, ŽE ROZBOURÁ V CÍRKVI VŠE CO JE ZHNILÉ, AŽ DO JEJICH ZDRAVÝCH ZÁKLADŮ.Pavel. Podepsáno biřmovacím jménem. Protože se věci týkají služby kněžské, prorocké a královské v řádu obecného kněžství.

21 Petra Petra | E-mail | 19. srpna 2011 v 10:28 | Reagovat

Neviem, ale ide asi o hriech proti
1. Božiemu prikazaniu. Pan Halik sa otvorene hlasi k Zenovemu učeniu.
držím sa l. BP Ja som pan Boh a nebudeš
mař....
Veľku chybu urobil aj pan Pavol ll. keď
organizoval ASSI, bozkal koram, ktorý popira katolícku Cirkev, ľudia spametajme sa...

22 Jiří Zajíc Jiří Zajíc | E-mail | 2. listopadu 2014 v 23:41 | Reagovat

Tahle větev je docela dobrý studijní materiál pro zkoumání lidských a katolických patologií.
Příznačné pro soudce pravověrnosti druhých je, že si nedají práci s tím, aby jim opravdu porozuměli. Počínají si jako hloupý automat, který vyhodnocuje "správnost odpovědi" formálním srovnáním vzoru s výrokem, který má být posouzen. A jakmile je tam sebemenší odchylka, už není schopen takový soudce zvážit, jestli přece jen není odpověď správná.
Na tomhle troskotají kritikové díla Tomáše Halíka, protože v něm nenacházejí "své" zbožněné formulace, a v těch jeho se beznadějně ztrácejí, protože se nenamáhali pochopit jeho slovník, natož jeho uvažování.

Pěkným příkladem je tvrzení o tom, že "bůh buddhistů" je tentýž jako "Bůh křesťanů". Což je jeden z "bodů obžaloby" vůči Tomáši Halíkovi".
Přitom právě křesťané vyznávají (společně se židy), že Bůh je JEDEN. Jak by tedy mohl být nějaký "bůh buddhistů" a jiný "Bůh křesťanů".
Samozřejmě, že buddhisté, křesťané, muslimové, hinduisté a kde kdo další mají jednoho společného Boha. A na tom nic nemění to, že si o Něm tvoří všelijaké, leckdys dost různé představy. Ano, představa buddhistů o Bohu a představa křesťanů o Bohu je v lecčems odlišná (byť také v mnohém společná), ale to vůbec nic nemění na tom, že BOHA máme všichni společného :-)

23 delcour delcour | Web | 15. ledna 2016 v 18:06 | Reagovat

úrokové sazby půjček :-)

24 scroger scroger | Web | 8. září 2016 v 23:31 | Reagovat

půjčka online rudná :-P

25 Arlenebuink Arlenebuink | E-mail | 22. července 2017 v 19:24 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captchas recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another types of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
Good luck ;)

XRumer20170721

26 CarolynDem CarolynDem | E-mail | 4. srpna 2017 v 16:54 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captcha recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another size-types of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
Good luck!

XRumer201708

27 CarolynDem CarolynDem | E-mail | 6. srpna 2017 v 6:10 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captchas solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another types of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
See you later!

XRumer201708

28 DorogiKRDLer DorogiKRDLer | E-mail | 24. srpna 2017 v 15:10 | Reagovat

<a href=http://rrr.regiongsm.ru/33>
<img>http://rrr.regiongsm.ru/32 </img>
</a>
Благоустройство и асфальтрование в г. Краснодаре и г.Славянск-на-Кубани. Решение любого вопроса по асфальтоукладке и дорожным работам. Под ключ

Подробнее... Благоустройство-Краснодар.РФ   ... +7 (861) 241-23-45
___________________________
благоустройство территории дома стоимость
гэснр-2001-68 сборник 68 благоустройство
благоустройство и озеленение кустарники
работа вакансии строительство благоустройство
благоустройство придомовой территории схема

29 Avito321Tymn Avito321Tymn | E-mail | 28. září 2017 v 20:24 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Мое почтение, дорогие друзья!</b>

Готовы предоставить Всем вам услуги по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, абсолютно новые). Если Вам требуются конкретные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если нужен залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных заказчиков гибкая система бонусов и скидок!

<b>Гарантия: </b>

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим...

Рады сотрудничеству!

<b>Заливы на балансы Авито</b>
________

как удалить аккаунт в авито если забыл логин
как узнать на какой аккаунт привязан телефон на авито
авито занять деньги
что делать если номер привязан к другому аккаунту в авито
создать два аккаунта на авито

30 BethanyFaa BethanyFaa | 27. října 2017 v 3:34 | Reagovat

My friend and I went camping the other day. It was a tiring experience, as he wouldn't let me sleep all night. He kept talking about random stories and complained about his wakefulness. I totally told him to <a href=http://gamescap.com/profile/earlefinney>url</a> and deal with it.

31 ElvaOey ElvaOey | E-mail | 27. prosince 2017 v 3:44 | Reagovat

апрапрапр

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama